Portret van Age Wijnalda, Doopsgezind predikant te Haarlem van 1736